top of page
IMG_20211015_172130.jpg

Systemisk Coaching

Systemisk Coaching handler om Livgivende Samtaler, til dig ønsker udvikling.

I den Gule Paraply tilbyder vi Systemisk Coaching, fordi vi som grundsyn har et systemisk mindset. Vi tilbyder individuelle samtaler, men du vil møde denne måde at tænke på i alle opgaver vi løser.

Anerkendende Coaching

I Den Gule Paraply tilbyder vi også Systemisk Anerkendende Coaching og Systemisk Naturcoaching.

Den systemisk anerkendende coach, arbejder ud fra nøglefærdigheder, som beskrevet i certificeringen af uddannelsen fra Københavns Professionshøjskole (Metropol). 

Den uddannede coach har gennemført en uddannelse der giver certificering efter standarder for International Coach Federation. 

 

Uddannelsen til Systemisk Naturcoach bygger på samme certificering, men arbejder endvidere med naturen som kreativt rum og tredje samtalepartner. Det vil sige at coachsamtalen foregår i og med naturen, men en professionel samtalepartner der holder rum og retning i din udviklende samtale.

Det vil i hovedtræk betyde at coachen:

- sætter rammen for samtalen og overholder etiske guidelines for denne, blandt andet

fortrolighed og henvisning til terapi, hvis dette måtte være nødvendigt.

- skaber relationen, der fremmer samtalens formål og optræder med nærvær i denne.

- bruger effektiv kommunikation, med kraftfulde spørgsmål og som udgangspunkt

afstår fra egne holdninger til opgaven, for at støtte fokuspersonen i at

finde sin egen vej.

- har en stor værktøjskasse, der hjælper fokuspersonen med at skabe design af

handlinger, der afstikker vejen mod udvikling. Den uddannede coach arbejder for en

samtale der giver udbytte, mening og retning for fokuspersonen, så denne går beriget

fra samtalen med handlekraft og muligheder.

-inddrager naturen i coachsamtalen som det kreative rum, der fremmer fokuspersonens egenreflektion gennem fordybelse.

I er altid velkommen til at kontakte os for mere information og pris på den ydelse der passer til jer. Se evt. vores prispolitik.

bottom of page